Lean manufacturing (Sản xuất tinh gọn)

Sản xuất tinh gọn là một trong những phương pháp quản trị hiện đại mà VFT đang chú trọng thực hiện nhằm tinh gọn hóa sản xuất, giảm thiểu lãng phí trong doanh nghiệp và gia tăng đáng kể hiệu quả kinh doanh.

 1. Lean manufacturing (Sản xuất tinh gọn) là gì?

Thuật ngữ “Lean manufacturing” lần đầu tiên xuất hiện vào năm 1990, trong cuốn “The Machine that Changed the World”. Nó được sử dụng làm tên gọi cho hệ phương pháp sản xuất tinh gọn, liên tục cải tiến các quy trình kinh doanh. Các cấp độ khác nhau bao gồm: Lean Manufacturing (sản xuất tinh gọn), Lean Enterprise (doanh nghiệp tinh gọn) và Lean Thinking (tư duy tinh gọn).

Theo tinh thần đó, Lean tập trung vào việc nhận diện và loại bỏ các hoạt động không tạo thêm giá trị (Non Value-Added) cho khách hàng và doanh nghiệp.

 1. Lợi ích của VFT khi áp dụng Lean manufacturing (Sản xuất tinh gọn)
 • Năng suất và chất lượng sản phẩm dịch vụ được cải thiện
  • Giảm thiểu tối đa tình trạng hàng lỗi và các lãng phí trong các quy trình sản xuất. Từ đó nâng cao hiệu quả của nguồn lực đầu vào.
  • Tăng năng suất lao động và hiệu suất làm việc của nhân viên thông qua việc giảm thời gian chờ đợi giữa người và người, người và máy móc. Giảm các thao tác thừa trong quá trình làm việc và vận hành.
  • Mỗi công nhân viên tham gia vào quá trình tạo nên sản phẩm và dịch vụ đã có những nhận thức rõ về giá trị và các hoạt động gia tăng giá trị cho khách hàng. Từ đó tích cực đóng góp vào chuỗi giá trị của khách hàng bằng cách tối ưu mọi công việc, giảm thiểu chi phí cho VFT và khách hàng.
 • Rút ngắn thời gian sản xuất và cung ứng sản phẩm

Nhờ hoàn hảo hóa các quá trình gia tăng giá trị, cùng với việc giảm thiểu tối đa những hoạt động vô giá trị, loại bỏ lãng phí sự chờ đợi giữa các công đoạn. Tất cả là tiền đề cho sự rút ngắn quá trình sản xuất (Set-up time) và thời gian chuyển đổi việc sản xuất cho những sản phẩm khác nhau.

 • Giảm thiểu những lãng phí vô hình và hữu hình

Nhờ tư duy giảm thiểu lãng phí ở mọi cá nhân trong công ty nên chi phí lãng phí được giảm thiểu tối đa.

 • Nâng cao hiệu quả sử dụng thiết bị, mặt bằng

Nhờ Lean, VFT đã có thể nâng cao hiệu quả sử dụng thiết bị mặt bằng dựa vào những công cụ hữu ích như Total Productive Maintenance – Duy trì năng suất tổng thể và Cell manufacturing – bố trí sản xuất theo mô hình tế bào.

 • Tăng khả năng linh hoạt cho các đối sách trong và ngoài VFT

Khi thời gian sản xuất và thời gian chu trình trong VFT được cải thiện, khả năng đáp ứng nhu cầu của khách hàng về sản lượng sản phẩm cũng được tăng lên với nguồn lực máy móc và nhân sự hiện có. Bằng chứng VFT không cần đầu tư thêm nhân sự, máy móc những sản lượng vẫn tăng đều theo tháng.

 • Mặt bằng sản xuất trên mỗi máy trung bình giảm 20%
 • Tỷ lệ hàng NG giảm 60%
 • Chu kì sản xuất cùng một sản lượng giảm 30%
 • Thời gian giao hàng giảm 25%