Áp dụng triết lý Kaizen ở VFT

Với nền tảng là hệ thống 5S, triết lý Kaizen đang được VFT từng bước tiến hành với quy mô toàn bộ cán bộ công nhân viên của công ty. Tuy mới chỉ qua giai đoạn 2 tháng áp dụng Kaizen, VFT đã thu được những hiệu quả rõ rệt và vô cùng khả quan.

Đầu tiên chúng ta cần tìm hiểu Kaizen là gì?

 1. Triết lý Kaizen là gì?

Cũng như 5S, triết lý Kaizen là một triết lý kinh doanh vô cùng nổi tiếng của người Nhật Bản và đã được áp dụng thành công cho nhiều doanh nghiệp trên thế giới.

Kaizen là từ gốc Nhật, khi dịch sang tiếng Anh, Kaizen nghĩa là “continuous improvement”, còn ở tiếng Việt, Kaizen mang nghĩa là “cải tiến liên tục, không ngừng nghỉ”

Trong cuốn sách “Kaizen: Chìa khóa thành công của người Nhật”. Kaizen được định nghĩa như sau: “Kaizen có nghĩa là cải tiến “. Hơn nữa, Kaizen còn có nghĩa là cải tiến liên tục trong đời sống cá nhân, đời sống gia đình, đời sống xã hội và môi trường làm việc. Khi Kaizen được áp dụng vào nơi làm việc có nghĩa là sự cải tiến liên tục liên quan tới tất cả mọi người – ban lãnh đạo cũng như mọi nhân viên”.

Dưới đây là một vài số liệu thống kê sáng kiến Kaizen của các Tập đoàn lớn trên thế giới.

 • Toyota: 12 ý tưởng/ nhân viên/ năm
 • Suzuki: 52000 ý tưởng/nhân viên/năm
 • Toyota Lexus: 100 ý tưởng/nhân viên/năm
 1. Lợi ích của VFT khi áp dụng triết lý Kaizen

Việc áp dụng triết lý Kaizen vào VFT đã mang lại cả lợi ích vô hình và hữu hình. Có thể kể ra đây những lợi ích cơ bản như sau:

Lợi ích hữu hình

 • Từng cải tiến nhỏ ở từng bộ phận được tích lũy trong thời gian dài tạo nên những kết quả to lớn đáng kể
 • Giảm sự lãng phí tại mỗi công đoạn, gia tăng năng suất trong sản xuất và vận hành doanh nghiệp như giảm hàng tồn kho, hàng NG, giảm thời gian thừa vận chuyển – chờ đợi… Sự giảm chi phí này mang lại lợi thế cạnh tranh vô cùng lớn cho VFT.

Lợi ích vô hình

 • Nâng cao khả năng của các cá nhân trong công ty, tạo động lực cho họ đưa ra những ý tưởng cải tiến hiệu quả.
 • Thúc đẩy tinh thần làm việc tập thể, tăng tinh thần gắn kết nội bộ.
 • Xây dựng nền văn hóa doanh nghiệp với tinh thần giảm chi phí và thói quen tiết kiệm hiệu quả trong từng chi tiết.
 1. Thực thi triết lý Kaizen được VFT áp dụng.

Bước 1: Xác định cơ hội: Nhận diện tất cả các điểm chưa phù hợp và lãng phí (không gian + thời gian) cần được cải thiện.

Bước 2: Phân tích tình hình hiện tại: đưu ra đánh giá ban đầu về những vấn đề đang gặp phải.

Bước 3: Khảo sát và ý kiến của người tham gia: công nhân viên tại vị trí đó và các cấp lãnh đạo trực tiếp của họ.

Bước 4: Đề xuất phương pháp mới và cách thức kiểm tra: lựa chọn các ý kiến được đóng góp ở bước 3 để tiến hành đưa ra các hướng thực thi và cách thức đo lường hiệu quả.

Bước 5: Phê duyệt và theo dõi: Tiến hành thực hiện phương pháp và kết quả theo dõi.

Bước 6: Đánh giá phương pháp mới và mở rộng ra toàn phòng ban.