BAN LÃNH ĐẠO CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TẠO HÌNH CƠ KHÍ VIỆT NAM

BOARD OF DIRECTOR VIET NAM FORMING TECHNOLOGY JOIN STOCK COMPANY

 

Ông: Nguyễn Văn Nghĩa / Chủ tịch HĐQT

Mr. Nguyen Van Nghia / Chairman

Ông: Phạm Ngọc Thành Tổng giám đốc Mr. Pham Ngoc Thanh General Manager

Ông: Phạm Ngọc Thành / Tổng giám đốc

Mr. Pham Ngoc Thanh / General Director

 


Ông Vũ Văn Thuật / Phó tổng giám đốc

Mr. Vu Van Thuat / Vice General Director